J&E INSURANCE SERVICES

J & E Insurance Services

J & E Insurance Services พัทยาเรามีบริการประกันภัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทรัพย์สินและสิ่งมีมูลค่าทั้งหมดของคุณ เรามีประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยบ้าน และประกันภัยการเดินทาง และการเลือกบริการประกันภัยธุรกิจ เพื่อประกันทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขใจได้รับการคุ้มครอง!

ทำใมถึงต้องเป็น J & E?

 • บริการประกันภัยของ J & E กำลังทำงานร่วมกับ บริษัท ประกันภัยที่มีชื่อเสียงกว่า 30 แห่งเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถจัดหาข้อตกลงที่ดีที่สุดให้กับคุณได้อย่างเหมาะสม
 • J & E Insurance มีพนักงานที่มีความรู้ที่สามารถตอบคำถามของคุณและให้คำแนะนำในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจและที่ซับซ้อน
 • J & E Insurance มุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วซื่อสัตย์และเชื่อถือได้สำหรับคุณ เราจะไม่เพียง แต่ตั้งค่าประกันของคุณ แต่หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดและคุณต้องเรียกร้องเราจะช่วยขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การจ่ายขั้นต่ำ กับ
คุณภาพการคุ้มครองยอดเยี่ยมที่น่าประทับใจในการให้บริการของเรา 

ประกันภัยอัคคีภัย | ประกันภัยอุบัติเหตุบุคคลและประกันชีวิต | ประกันภัยการเดินทาง ประกันสุขภาพ | ประกันภัยการขนส่ง ประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ + อื่น ๆ อีกมากมาย

บริการประกันภัย – ราคาและรายละเอียด

การประกันอัคคีภัย: สำหรับที่อยู่อาศัยความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินรวมถึงทรัพย์สินในทรัพย์สินเครื่องเรือนเครื่องครัวความเสียหายจากสกุลเงินธนบัตรเครื่องประดับ – เรื่มต้น 643 บาท

ประกันอัคคีภัย: สำหรับร้านค้าทั่วไป ความเสียหายความเสียหายกับทรัพย์สินอาคารรวมถึงทรัพย์สินในทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงานคลังสินค้าและเครื่องจักร – เรื่มต้น 900 บาท

ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย เนื่องจากอุบัติเหตุในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง – เรื่มต้น 309 บาท

ประกันการเดินทางในประเทศ, ความคุ้มครอง, การเสียชีวิต, การขาดการสูญเสียสายตาหรือความพิการถาวรรวม, ค่ารักษาพยาบาล, อุบัติเหตุ, ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย – เรื่มต้น 15 บาท

การประกันการเดินทางระหว่างประเทศการประกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตการสูญเสียสายตาหรือความพิการโดยรวมถาวรการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศการยกเลิกการเดินทางหรือการเลื่อนค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายต่อการสูญเสียสัมภาระและหรือส่วนบุคคล – เรื่มต้น 170 บาท

ประกันการเดินทาง, ไกด์นำเที่ยวสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (รายปี), ความคุ้มครองอุบัติเหตุโดยอุบัติเหตุ, การสูญเสียโอกาสในการมองเห็นหรือความพิการถาวรโดยรวม, ค่ารักษาพยาบาล – เรื่มต้น 40 บาท

ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดต่อวัน) ค่ารักษาพยาบาลรวมค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชม. อุบัติเหตุการเสียชีวิตอุบัติเหตุจากการขาดการมองเห็นหรือความพิการโดยถาวร – เรื่มต้น 34000 บาท

ความคุ้มครอง คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, โลหะ, เหล็ก, ช่างเทคนิคอุปกรณ์, เครื่องตกแต่งบ้าน, เฟอร์นิเจอร์, ยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, แก้ว, กระจก, กลไกการประกันภัยการขนส่งแบ่งออกเป็น

 • การขนส่ง (ในที่ดิน) – เรื่มต้น 2,500 บาท
 • ขนส่ง (Carrier) – เรื่มต้น 2,500 บาท

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น

 • ความรับผิดชอบสาธารณะจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและ / หรือการบาดเจ็บ –เรื่มต้น 24 บาท
 • การครอบคลุมของผู้ตรวจการอาคารครอบคลุมความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการตรวจสอบอาคาร – เรื่มต้น 6,500 บาท
 • วิชาชีพทางการแพทย์ความรับผิดของแพทย์ – เรื่มต้น 10,440 บาท
 • การประกันมะเร็งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วจะเกิดขึ้นหลังจากปีแรกของการประกันที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า 90 วันนับจากวันที่รับแจ้ง เรื่มต้น 450 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์การประกันภัยอุบัติเหตุค่าสินไหมทดแทนค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุค่าชดเชยค่าเดินทางในระหว่างการซ่อมแซมรถยนต์จากอุบัติเหตุการโจรกรรมสินค้ำประกันของใช้ส่วนตัวภายในรถ – เรื่มต้น 1,900 บาท
 • การประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์, ความรับผิดชอบในการป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค, ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ – เรื่มต้น 7,100 บาท
 • การประกันความคุ้มครองของเรือเดินสมุทรอุบัติเหตุเสียชีวิตการตัดสิทธิ์ความพิการหรือค่ารักษาพยาบาลอย่างถาวร – เรื่มต้น 50 บาท
 • ประกันภัยกอล์ฟ, ความคุ้มครอง, ค่ารักษาพยาบาล, เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร, รางวัลพิเศษสำหรับ Hole in One, การป้องกันอุปกรณ์กอล์ฟ – เรื่มต้น 914 บาท
 • การประกันภัยการโจรกรรมความคุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครอง ความเสียหายกับอาคาร – เรื่มต้น 900 บาท
 • ประเภทที่ 1 การประกันภัยการคุ้มครองความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพความเสียหายของสินทรัพย์ ความเสียหายจากรถของผู้ขับขี่สูญหายไฟไหม้ค่ารักษาพยาบาลประกันภัยคนขับรถในคดีอาญาอุบัติเหตุส่วนบุคคล เรื่มต้น- 12,659 บาท
 • ประกันภัยประเภทที่ 2 การคุ้มครองความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพความเสียหายของสินทรัพย์ คนขับรถเสียชีวิตจากไฟไหม้ค่ารักษาพยาบาลประกันคนขับรถในคดีอาญา –
 • ประเภทที่ 3 การประกันภัยคุ้มครองคนภายนอกความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพความเสียหายของทรัพย์สินค่ารักษาพยาบาลประกันภัยคนขับรถในคดีอาญาอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาล เรื่มต้น – 1,948 บาท
 • ประกันภัยประเภท 5 การคุ้มครองความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพความเสียหายของสินทรัพย์ ความเสียหายจากรถของผู้ขับขี่, ค่ารักษาพยาบาล, การประกันภัยคนขับรถในคดีอาญา เรื่มต้น- 4,900 บาท
 • การกระทำตาม (พระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจริงความตายการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร เรื่มต้น – 500 บาท
โทรหาเรา – 081 865 8910
ติดต่อเรา
2019-06-19T19:17:16+00:00
Last updated on: 21.08.2019 – 7:50

Leave A Comment

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay up to date with all the latest news and services in Pattaya
ErrorHere